Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup zdravotních pomůcek

V roce 2017 nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na nákup zdravotních pomůcek.

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla použita na nákup zdravotních pomůcek, které přispějí ze zlepšení ošetřovatelské, rehabilitační a zdravotní péče.

Dotace byla použita na nákup polohovatelných křesel a elektrického zvedáku s příslušenstvím. Nákup zdravotních pomůcek přispěje k lepší manipulaci s klienty se sníženou pohyblivostí a imobilními klienty, dále klienty kardiaky a klienty s cévní mozkovou příhodou.  

Zdravotní pomůcky budou sloužit pro klienty Domova seniorů Komárov a Domova se zvláštním režimem.

Facebook