Preventivní opatření v Domově seniorů Komárov

Vzhledem k chřipkové epidemii, narůstajícímu výskytu respiračních (virových / bakteriálních) onemocnění, Vás žádáme o zvážení návštěvy v našem Domově seniorů Komárov.

Pokud na sobě pociťujete jakékoliv příznaky možného nachlazení nebo se pohybujete v kolektivu, kde k takovému výskytu došlo, prosíme, omezte návštěvy, abychom společně předešli přenosu na Vaše blízké.

Pro více informací ohledně zdravotního stavu Vašich příbuzných se prosím obracejte na zástupce vedoucí zdravotní péče – Bc. Yvetu Žižkovou. V tuto chvíli nejsou návštěvy zakázány, jedná se o pouhé doporučení a preventivní opatření.

Děkujeme na pochopení.   

chřipka.jpg
Facebook