CENÍK


Strava a ubytování v domově pro seniory jsou hrazeny ze starobního  důchodu klienta a dle zákona o sociálních službách může domov požadovat částku maximálně 380 Kč na den.

Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku - příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880 Kč až 13 200 Kč. Tuto částku dostává ze zákona přímo Domov seniorů Komárov. Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je diferencovaný a individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných fakultativních službách. Jde především o to, abychom zajistili dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou každému klientovi věnovat dostatek času tak, abychom respektovali jeho individuální přání a potřeby.

Bližší informace k platbě a ceníku poskytovaných sociálních služeb, jsou kdykoliv k dispozici u sociální pracovnice - kontakt uveden v záložce kontakty.


Kontaktní formulář

Jmeno *
Jmeno
Facebook