NOVÝ DOMOV SENIORŮ KOMÁROV

REGISTROVANÝ DOMOV SENIORŮ V KOMÁROVĚ U ŠTERNBERKA

 

Domov pro seniory Komárov je koncept kvalitního života pro seniory s veškerou sociální, 24 hodinovou zdravotní péčí v klidném prostředí na okraji obce Komárova u Šternberka.

Našim klientům nabízíme 50 dvoulůžkových pokojů s vlastní bezbariérovou koupelnou a bezbariérovým WC v třípatrové budově, s komplexními sociálními a zdravotníky službami s lékařským dohledem, kvalitně proškoleným personálem, bohatými aktivitami a celodenním stravováním.

Z celkového počtu 100 lůžek nabízíme 90 lůžek v Domově se zvláštním režimem, ve kterém poskytujeme specializovanou péči klientům se sníženou soběstačností z důvodu jejich onemocnění. Nejčastěji se jedná o klienty s demencí způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou demenci nebo jiný typ demence ve všech stádiích. Tato služba je určena klientům ve věku 50+.

Zbývajících 10 lůžek patří pod službu Domov seniorů, ve kterém poskytujeme péči klientům se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku. Tato služba je určena klientům ve věku 55+. 

Patříme mezi registrované poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů a domov se zvláštním režimem). Péči poskytujeme v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí a v souladu se zákonem č. 108/2016 Sb., o sociálních službách.


cílová skupina domova seniorů komárov

Náš Domov seniorů Komárov je určen klientům, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jejich potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.


domov se zvláštním režimem

domov pro seniory

Náš Domov se zvláštním režimem Komárov poskytuje odbornou pomoc, podporu a péči klientům se sníženou soběstačností z důvodu jejich onemocnění. Nejčastěji se jedná o klienty s demencí způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou demenci nebo jiný typ demence ve všech stádiích. V našem Domově se zvláštním režimem Komárov se snažíme klientům vytvořit důstojné prostředí, které se zaměřuje a klade důraz na rozdílné a osobité potřeby a přání každého klienta.

Náš Domov seniorů Komárov poskytuje odbornou pomoc, podporu a péči klientům se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku. V našem Domově seniorů Komárov se snažíme klientům vytvořit důstojné prostředí, které se zaměřuje a klade důraz na rozdílné a osobité potřeby a přání každého klienta.LOKALITA DOMOVA

Objekt Domova seniorů Komárov je umístěn v centrální části obce u křižovatky komunikací III. třídy. Hlavní třípodlažní objekt je umístěn podélně s osou komunikace vedoucí ze Šternberka do obce Paseka po její pravé straně. Navržený objekt je situován do ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura v centru obce a podmínkou pro využití takovéto plochy je i respektování její dominantní polohy v obci.


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

JMÉNO *
JMÉNO
Facebook