Jak se stát novým klientem?

Krok za krokem:

  • oslovení našeho Domova seniorů Komárov telefonicky nebo emailem

  • stanovení osobní schůzky

  • osobní návštěva a prohlídka našeho Domova seniorů Komárov

  • poskytnutí informací o Domově seniorů Komárov, o podmínkách přijetí, provozním řádu a zodpovězení všech dotazů

  • odevzdání nebo odeslání vyplněné žádosti o přijetí a vyplněné lékařské zprávy od ošetřujícího nebo odborného lékaře

  • schválení vyplněné žádosti o přijetí

  • stanovení termínu nástupu nového klienta do našeho Domova seniorů Komárov

  • uzavření písemné Smlouvu o poskytnutí sociální péče

Pár slov úvodem:

Osobní schůzku v našem Domově seniorů Komárov a prohlídku celého areálu si můžete dohodnout na základě telefonátu nebo prostřednictvím emailu. Schůzka proběhne v kanceláři sociální pracovnice, která Vám podá veškeré informace o Domově seniorů Komárov, podmínkách přijetí a domovním řádu v našem Domově seniorů Komárov. Během schůzky Vám zodpoví všechny Vaše dotazy a provede celým areálem (pokoj klientů, jídelna, klubovna, dílnička, duchovní místnost, cvičebna, venkovní terasy a zahrada). Pokud se rozhodnete umístit v našem Domově seniorů Komárov někoho z Vaší rodiny, odevzdáte osobně nebo odešlete emailem vyplněnou žádost o přijetí a vyplněnou lékařskou zprávu od ošetřujícího nebo odborného lékaře. Po schválení Vaší žádosti o přijetí, společně s žadatelem a rodinou bude stanoven termín nástupu nového klienta do našeho Domova seniorů Komárov. Každý nový klient pak s námi před nástupem do našeho Domova seniorů Komárov uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby jednotlivých klientů a způsob poskytování služeb.


Vyplněnou Žádost můžete zaslat na e-mail: socialni@dskomarov.cz V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.


Video - JAK NA TO?

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more
 
 

Charakteristika budoucího KLIENTA


Do Domova jsou především přijímáni občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou.

Běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod. jsou v našem Domově samozřejmě akceptována podobně jako v jiných zařízeních pro seniory.

V Domově pro seniory Komárov jsme však také připraveni se postarat i o seniory s následujícími onemocněními: stařecká demence, stavy po cévních mozkových příhodách, Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, stavy po amputacích končetin, nádorová onemocnění ve fázi paliativní péče.Jméno *
Jméno
Facebook