Fyzioterapie

Náš Domov seniorů Komárov nabízí našim klientům celou řadu terapií. Jednou z hlavních je fyzioterapie. Prostřednictvím pohybových a jiných terapeutických metod pozitivně ovlivňuje lidské tělo, včetně psychického ladění. Zasahuje tam, kde jsou pohyb a ostatní funkce organismu ohroženy procesem stárnutí, zraněním či nemocí.

Hlavním cílem u našich klientů je zachování a obnovení optimální tělesné kondice a kvality pohybu, dosažení co největšího stupně soběstačnosti a sebe obslužnosti, zlepšení psychické kondice.

 

Konkrétně se jedná o:

- kondiční cvičení s cílem posílit horní a dolní končetiny a trup,

- vertikalizace do sedu a stoje,

- nácvik správného stereotypu chůze a trénink chůze s kompenzačními pomůckami (berle, hole, chodítka)

- trénink a stimulace jemné motoriky (obratnosti) ruky a prstů

- dechová gymnastika (stimulace vykašlávání, zlepšení dýchání, minimalizace dýchacích potíží)

- měkké techniky (k uvolnění měkkých tkání – svaly, fascie; odstranění reflexních změn a zvýšeného svalového napětí)

- nácvik manévrů – posazování se, přesouvání se na inval. vozík, na WC... atd.

Facebook