S velkou radostí a vděčností dnes přinášíme skvělou zprávu! Domov seniorů Komárov má tu čest poděkovat Nadaci Výboru dobré vůle za štědrý dar. Díky jejich finanční podpoře jsme mohli zakoupit 14 nových matrací pro naše milované klienty.

Kvalitní spánek je pro naše klienty zásadní, a nové matrace nám umožní poskytnout jim ještě lepší péči a komfort. S Vaší podporou jsme učinili důležitý krok směrem k jejich pohodlí.

Děkujeme Nadaci Výboru dobré vůle za jejich důvěru, kterou nám a našim klientům projevili. Jsme nesmírně vděční za tuto spolupráci a věříme, že vaše podpora přinese mnoho radosti a úlevy našim klientům.