NOVÝ DOMOV SENIORŮ KOMÁROV

REGISTROVANÝ DOMOV SENIORŮ V KOMÁROVĚ U ŠTERNBERKA

senior_kniha.jpg

Nový Domov pro seniory Komárov, koncept kvalitního bydlení pro seniory s veškerou sociální, 24 hodinovou ošetřovatelskou a zdravotní péčí v klidném prostředí na okraji obce Komárova u Šternberka.

Našim klientům nabízíme 50 dvoulůžkových pokojů v bezbariérové třípatrové budově, s komplexními pečovatelskými službami s lékařským dohledem, kvalitně proškoleným personálem, bohatými aktivizacemi a celodenním stravováním.

Z celkového počtu 100 lůžek nabízíme 70 lůžek v Domově se zvláštním režimem, ve které  poskytujeme specializovanou péči určenou zejména pro osoby s Alzheimerovou chorobou a pro osoby s demencí ve všech stádiích. Tato služba je určena klientům ve věku 50+. Zbývajících 30 lůžek patří pod službu Domov seniorů, a to pro klienty ve věku 55+.  Patříme mezi registrované poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů a domov se zvláštním režimem). Péči  poskytujeme v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.Lokalita Domova

Budova domova seniorů v Komárově.

Budova domova seniorů v Komárově.

Domov seniorů se nachází v obci Komárov u Šternberka, v nové bezbariérové budově postavené na "zelené louce", v klidném prostředí obce, při křižovatce státních silnic ve směru od Olomouce na Uničov a na Šternberk s místní komunikací.

Obec Komárov leží asi 6 km severně od města Šternberk v nadmořské výše 261 m.n.m..

Obec Komárov u Šternberka se rozkládá na přechodu hanácké roviny v pahorkatinu Nízkého Jeseníku. Nejvyšším bodem je Komárovský kopec, odkud je pěkný výhled na horní část Hané až po Bradlo a na jih takřka k Olomouci. Obci protékají Zlatý a Řídečský potok.

STAVBA


Objekt Domova seniorů Komárov je umístěn v centrální části obce u křižovatky komunikací III. třídy. Hlavní třípodlažní objekt je umístěn podélně s osou komunikace vedoucí ze Šternberka do obce Paseka po její pravé straně. Navržený objekt je situován do ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura v centru obce a podmínkou pro využití takovéto plochy je i respektování její dominantní polohy v obci.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

JMÉNO *
JMÉNO
Facebook