Strava a ubytování v domově pro seniory jsou hrazeny ze starobního důchodu klienta a dle zákona o sociálních službách může domov požadovat částku maximálně 560 Kč na den.

Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku – příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880 Kč až 19 200 Kč. Tuto částku dostává ze zákona přímo Domov seniorů Komárov. Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je diferencovaný a individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných fakultativních službách. Jde především o to, abychom zajistili dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou každému klientovi věnovat dostatek času tak, abychom respektovali jeho individuální přání a potřeby.

Bližší informace k platbě a ceníku návazných služeb, jsou kdykoliv k dispozici u sociální pracovnice – kontakt uveden v záložce kontakty.