Pár slov úvodem

Osobní schůzku v našem Domově seniorů Komárov a prohlídku celého areálu si můžete dohodnout na základě telefonátu nebo prostřednictvím emailu. Schůzka proběhne v kanceláři sociální pracovnice, která Vám podá veškeré informace o Domově seniorů Komárov, podmínkách přijetí a domovním řádu v našem Domově seniorů Komárov. Během schůzky Vám zodpoví všechny Vaše dotazy a provede celým areálem (pokoje klientů, jídelna, klubovny, cvičebna, venkovní terasy a zahrada). Pokud se rozhodnete umístit v našem Domově seniorů Komárov někoho z Vaší rodiny, odevzdáte osobně nebo odešlete emailem vyplněnou žádost o přijetí a vyplněnou lékařskou zprávu od ošetřujícího nebo odborného lékaře. Po schválení Vaší žádosti o přijetí, společně s žadatelem a rodinou bude stanoven termín nástupu nového klienta do našeho Domova seniorů Komárov. Každý nový klient pak s námi před nástupem do našeho Domova seniorů Komárov uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby jednotlivých klientů a způsob poskytování služeb.

Vyplněnou Žádost můžete zaslat na e-mail: socialni@dskomarov.cz V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi se Vám budeme věnovat.

Krok za krokem

  • Oslovení našeho Domova seniorů Komárov telefonicky nebo emailem
  • Stanovení osobní schůzky
  • Osobní návštěva a prohlídka našeho Domova seniorů Komárov
  • Poskytnutí informací o Domově seniorů Komárov, o podmínkách přijetí, provozním řádu a zodpovězení všech dotazů
  • Odevzdání nebo odeslání vyplněné žádosti o přijetí a vyplněné lékařské zprávy od ošetřujícího nebo odborného lékaře
  • Schválení vyplněné žádosti o přijetí
  • Stanovení termínu nástupu nového klienta do našeho Domova seniorů Komárov
  • Uzavření písemné Smlouvu o poskytnutí sociální péče

Video – Jak na to?