Tímto bychom Vás rádi informovali, že s platností od pondělí 25.5.2020 jsou na našem Domově povoleny návštěvy ♥️🍀.
Prosíme o důkladné seznámení s dokumentem a dodržování stanovených opatření pro zprostředkování a průběh návštěvy 😷👏🏡.