Tímto bychom Vás rádi informovali, že s platností od pondělí 22.6.2020 jsou na našem Domově rozvolněna pravidla pro návštěvy 🍀.

Prosíme o důkladné seznámení s dokumentem a dodržování stanovených opatření pro průběh návštěvy 😷👏🏡.