Společně jsme si v rámci aktivit vyřezávali a dlabali halloweenské dýně.