Na pořízení kardiokřesel a aktivních antidekubitních matrací v roce 2020 finančně přispěl Olomoucký kraj

Jak se stát novým klientem?

Virtuální prohlídka

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla použita na pořízení 3 kusů kardio křesel a 2 kusů aktivních antidekubitních matrací pro klienty Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory, kteří jsou omezeni pohybově a trvale upoutáni na lůžku a jejich zdravotní stav jim již neumožňuje vysazování do invalidních vozíků.

Klienti, u kterých je dlouhodobé a podstatné omezení pohybových aktivit, dochází ke snížení kontaktu s okolím. Možnost vysazování klientů do kardio křesel bude velkým přínosem pro jejich psychiku, protože zvýšení kontaktu s vrstevníky a okolím tento stav pozitivně ovlivní.

Pořízením a používáním aktivních antidekubitních matrací u klientů trvale upoutaných na lůžku bude mít za cíl minimalizovat mechanické poškození tkáně a snižovat riziko výskytu proleženin.