Jerusalema challenge – taneční výzva, která přišla z Jihoafrické republiky.

Jak se stát novým klientem?

Virtuální prohlídka

Píseň se stala symbolem boje proti koronaviru a hýbe celý světem.

Pandemická situace způsobená nemocí COVID-19 nás všechny bohužel také připravila o spoustu krásných chvil, společných setkání a kontaktů s Vámi.

A protože, TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ, i my jsme tuto výzvu přijali a všichni jsme si zatancovali.

Spoustu práce, nápadů, nadšení, smíchu a dobré nálady, jsme proměnili do podoby tohoto videa.

Ráda bych poděkovala celému svému týmu, všem zaměstnancům Domova, za obětavou práci a obrovské nasazení v péči o naše klienty.

Dále bych ráda poděkovala za podporu i našim klientům, rodinám, přátelům, známým, dárcům i sponzorům.

Za každou podporu jsme nesmírně vděční. ❤❤

A i když pandemie ještě neskončila a pořád nás budou provázet na Domově nějaká mimořádná opatření a omezení, tak pevně věřím, že s příchodem očkování se bude situace v tomto roce postupně zlepšovat a všichni se budeme moci vrátit do běžného života.

Všem přeji pevné zdraví, spoustu dobré nálady a optimismu do dalších let. Bude zase dobře. ❤

Andrea Kantorová – ředitelka DS Komárov