Tímto příspěvkem bychom rádi podpořili projekt Ježíškových vnoučat s názvem Příběhy pečujících. Cílem je ukázat na práci lidí, kteří v domovech a centrech pro seniory pečují o své klienty. Hledáme příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledáme ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním. Pokud máte i vy ve svém okolí příběh pečujícího, který stojí za povšimnutí a zaslouží si ocenění, můžete se do projektu zapojit na tomto odkazu: https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat