2.11. – 3.11.2021 na Domově proběhl Kurz bazální stimulace, který byl uskutečněn financováním z rozpočtu Olomouckého kraje.

Bazální stimulace by měla být samozřejmostí všech sociálních služeb. Jsme rádi, že jsme si vybrali paní školitelku Mgr. Hedviku Borýskovou, která zaměstnance proškolila ve dvoudenním kurzu jak teoreticky, tak názornými praktickými ukázkami.

Bazální stimulace podporuje lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klientů. Díky bazální stimulaci podporujeme zachovalé schopnosti, jak komunikační, tak pohybové u našich klientů. Principem je zprostředkovat klientům vjemy ze svého těla a stimulací vnímaní organismu tak umožnit lépe vnímat okolní svět. Bazální stimulace se provádí hlavně u klientů se sníženou soběstačností a mobilitou.