Všichni víte, že od 15.11. na Domově vypomáhala Armáda ČR. Konkrétně 6 vojáků z 3. roty 72.mechanizovaného praporu „Generálmajora Josefa Buršíka“. Vojáci byli pod velením četaře Richarda Friesze. Našimi hrdiny byli: svob. Jiří Němec, svob. Tomáš Krpec, svob. Jan Mokroš, svob. Ondřej Zapletal a svob. Adam Sáňka.
Chtěli bychom Vám tímto příspěvkem mockrát poděkovat za skvělou práci, kterou jste v našem Domově odvedli a jakým způsobem a s odhodláním jste se ke všemu stavěli.
Patří Vám obrovské DÍKY!! ❤️
V neposlední řadě děkujeme našemu personálu, napříč všem úsekům, jak kvalitně zvládají péči o naše klienty i v těchto ztížených podmínkách. ❤️🍀
Doufáme, že se s Vámi všemi na Domově ještě uvidíme při lepší příležitosti, až tato nelehká doba pomine.🙏🏻❤️
72. mechanizovaný prapor „Generálmajora Josefa Buršíka“