Poděkování patří Hasičům Olomouckého kraje za dodání ochranných pomůcek v podobě respirátorů, roušek, a ochranných plášťů. DĚKUJEME!!! ❤️