S účinností od 1.1.2022 je provozovatelem Domov seniorů Komárov z.ú., IČ 118 47 701.