Pořízení rehabilitačních pomůcek v rámci dotace z rozpočtu města Šternberka

Jak se stát novým klientem?

Virtuální prohlídka

 

V roce 2022 byla provozovateli Domov seniorů Komárov z.ú. poskytnuta dotace z rozpočtu města Šternberk na Pořízení rehabilitačních a zdravotních pomůcek v celkové výši 15 000 Kč.

Dotace z rozpočtu města Šternberk byla použita na pořízení rehabilitačních polohovacích pomůcek v podobě 12 kusů. Polohovací pomůcky mají za cíl u klientů trvale upoutaných na lůžku minimalizovat mechanické poškození tkáně a snižovat riziko výskytu proleženin.