Masopustní veselice🎊🎭🎉
Masopust je tradičně spojený s dobrým jídlem, tancem a všeobecným veselím.
Ani u nás to nebylo jinak a udělali jsme si ve spolupráci s naší kuchyní masopustní veselici. A vydařila se. Jídla a pití bylo požehnaně.🍻Za ovací klientů se uskutečnila i soutěž v nerychleji snědeném vdolku bez použití rukou. V tomto drží prvenství slepice a voják!👍🏻Tanec, zpěv a spoustu smíchu zajistila slepice, medvěd a voják!🐔🐻💂‍♀️