Střípky z aktivit🙂
Tento týden jsme odstartovali hudbou. Pro potěchu nám přijeli zahrát žákyně a jejich učitelé že ZUŠ Šternberk.🎹🎻🎼 Poděkování patří zejména paní zástupkyni Mgr. Jaroslavě Čapkové za zprostředkování a samozřejmě panu učiteli Sovovi a Šindlerovi, protože ty jsme si asi zapamatovali nejvíce.😁😇
Děkujeme za milou návštěvu!
Věnovali jsme se keramice a na přání byly na programu i oblíbené přírodopisné dokumenty. Nesměla chybět samozřejmě i pravidelná údržba těla v dámském klubu.💄📿💅
Potěšili jsme s naším chlupatým „panem doktorem“.🐹🙂