Léto se nám neúprosně chýlí ke konci, tak jsme poslední letní dny oslavili společně na Zahradní country slavnosti. 🤠🐎
K poslechu nám zahrál oblíbený pan Gajer z Paseky se svými přáteli.🪕🎶🎤
Navštívili nás také draví ptáci ze záchranné stanice Páteřín. Takže veliké poděkování letí i paní Csikové Hubertus Jana Csiková❤ za zprostředkování a samozřejmě spolupracovníkům za představení ptactva, Ondrovi za hudební vložku.😀
Naše kuchyň se vytáhla se svým výtečný m gulášem a další hromadou dobrot.
Zejména rodinám děkujeme za hojnou návštěvu!🙏❤