Léto se nám neúprosně chýlí ke konci, tak jsme poslední letní dny oslavili společně na Zahradní country slavnosti. 🤠🐎
K poslechu nám zahrál oblíbený pan Gajer z Paseky se svými přáteli.🪕🎶🎤
Navštívili nás také draví ptáci ze záchranné stanice Páteřín. Takže veliké poděkování letí i paní Csikové Hubertus Jana Csiková❤ za zprostředkování a samozřejmě spolupracovníkům za představení ptactva, Ondrovi za hudební vložku.😀
Naše kuchyň se vytáhla se svým výtečný m gulášem a další hromadou dobrot.
Zejména rodinám děkujeme za hojnou návštěvu!🙏❤
Může jít o obrázek 12 lidí
Může jít o obrázek 2 lidem , jízdnímu kolu , golf cart , davu a text that says 'P'
Může jít o obrázek 12 lidí
Může jít o obrázek 7 lidí
Může jít o obrázek 5 lidem a textu
Může jít o obrázek 8 lidem a stolu
Může jít o obrázek 9 lidí
Může jít o obrázek 8 lidí
Může jít o obrázek 2 lidé
Může jít o obrázek 1 osoba
Může jít o obrázek 2 lidem a baby
Může jít o obrázek 2 lidem a owl
Může jít o obrázek 1 osobě , owl a hawk
Může jít o obrázek jestřáb